Error

COVID19 -ын нөхцөл байдлын талаар найдвартай эх сурвалжаас мэдээлэл аваарай.

Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon

International Water Centre Scholarships for International Student

Тэтгэлэгийн хэмжээ: Бүрэн
Суралцах чиглэл : Байгалийн үүсгүүрийн менежмент
Тэтгэлэгийн ангилал: Магистр
Төсөл, грантын чиглэлүүд: Ус, хавдваргүйжүүлэлт, эрүү ахуй
Өргөдөл х/а хугацаа: 8 дугаар сар
Улсын нэр: Австрали
Жагсаалтыг үүсгэсэн огноо: 6 сар 30, 2020

Хэрэглэгчдийн сэтгэгдлийн хэсэг (0)

Сэтгэгдэл илгээхийн тулд та сайтад нэвтрэх log in хэрэгтэй.