Error

COVID19 -ын нөхцөл байдлын талаар найдвартай эх сурвалжаас мэдээлэл аваарай.

Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon

DAAD Helmut-Schmidt Masters Scholarships for Public Policy and Go

Тэтгэлэгийн хэмжээ: Бүрэн
Суралцах чиглэл : Улс төр, олон улсын харилцаа
Тэтгэлэгийн ангилал: Магистр
Төсөл, грантын чиглэлүүд: Ардчилал, сайн засаглал
Өргөдөл х/а хугацаа: 7 дугаар сар
Улсын нэр: Герман
Жагсаалтыг үүсгэсэн огноо: 6 сар 30, 2020

Хэрэглэгчдийн сэтгэгдлийн хэсэг (0)

Сэтгэгдэл илгээхийн тулд та сайтад нэвтрэх log in хэрэгтэй.