Error

COVID19 -ын нөхцөл байдлын талаар найдвартай эх сурвалжаас мэдээлэл аваарай.

Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon

Zuuchlal.mn сайтын тухай мэдээлэл

Нууцлалын бодлого

Нууцлалын бодлого

1.       Гуравдагч этгээдийн хууль бусаар сайтад нэвтрэн Компанийн серверийг болон Хэрэглэгчдийн мэдээлэл ашиглах, түүнчлэн сайтаар дамжуулан вирус, Trojan, г.м. тараасан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.

2.      Зард байршсан бараа/үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, хуулиар зөвшөөрөгдсөн байдал болон тайлбартайгаа нийцэх асуудал Компанийн хяналтаас гадуур байгаа болно.

3.      Хэрэглэгч сайтыг ашиглаж байх үедээ анхаарал болгоомжтой байхыг компани зөвлөж байна.  Хэрэглэгч сайтыг хэрэглэснээр дээрх эрсдэлийг болон бусад Хэрэглэгчийн үйлдэлд компани хариуцлага үүрэхгүй болохыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

4.      Хэрэглэгчийн өөрийн эрх ашгийг өөр нэгэн Хэрэглэгч зөрчсөн тохиолдлыг Хэрэглэгч компанид мэдэгдэх эрхтэй. Хэрэглэгчийн гомдол бодит болох нь тогтоогдвол Компани нь өөрийн үзсэнээр холбогдох зарыг устгах эрхтэй.

5.      Хэрэглэгч нь өөрийгөө, эсхүл бүтээгдэхүүнээ сурталчлахдаа тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ буюу түүний зохих ёсоор баталгаажсан хуулбарыг Компанид үзүүлэх үүрэгтэй. Компани нь тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх үйл ажиллагааны хувьд зар сурталчилгаа үнэн зөв болохыг нотлох баримтыг Хэрэглэгчээс шаардах эрхтэй.

6.      Хэрэглэгч сайт уруу ордог өөрийн нууц кодоо нууцалж, нууц кодтой холбоотой бүх асуудлын хариуцлагыг өөрөө үүрнэ. Хэрэглэгч сайт уруу ордог өөрийн нууц кодоо нууцалж, гуравдагч этгээдэд өгөхгүй байх үүрэгтэй.

Registrar

Zuuchlal.mn service: Zuuchlal LTD
info(at)zuuchlal.mn

Name of the register

User register of the Zuuchlal.mn service

Use of personal details (purpose of register)

Personal details are collected to make communication and use of service possible. Details can be used for communication between service providers and users and also for direct communication between users. Some personal details are visible on the profile page of the user, but those details are voluntary (except name).

The handling of personal details is not outsourced, but the register data is stored on a server for the system.

Information content of the register

The following information may be stored in the register, if applicable:

 • Personal details: Name, email address, phone number, street address
 • Account details: username, password (stored in encrypted format)
 • The description text that the user may write about him/herself
 • The offers and requests the user has posted to the service
 • The given and received feedback and badges
 • Statistical data about service usage, e.g. number times the user has logged in

 1.  There are three general categories of information we collect.
  • Information you provide. We collect information you share with Zuuchlal when you use the Zuuchlal Services.
   • Account Information. When you sign up for an Zuuchlal Services, we require certain information such as your name, email address, and and other information related to you and your use of the Zuuchlal Services.
   • Other Authentication-Related Information. To help create and maintain a trusted environment, we may collect identification (like a photo of your government-issued ID) or other authentication information.
   • Payment Information. We collect your financial information (like your bank account or credit card information) when you use the subscribe to Zuuchlal’s Services
   • Communications with Zuuchlal and/or other Authenticated Users. When you communicate with Zuuchlal or use the Zuuchlal Services to communicate with other Authenticated Users, we collect information about your communication and any information you choose to provide.
   • Other Information. You may otherwise choose to provide us information when you fill in a form, conduct a search, update or add information to your Zuuchlal Account, respond to surveys, post to Zuuchlal forums or help desks, participate in promotions, or use other features of the Zuuchlal Services. 

Regular sources of information

Personal details are given by the customer on registration to the service or when using it later.

Regular handovers of the information

The information may be handed over for research purposes as described in the Terms of use that the user accepts before starting to use the service. The researchers may not publish any research results so that identifying information would be revealed or that any specific user could be detected.

Information considering users of a single Zuuchlal.mn community may be handed over to the client who has founded that community or to the community administrators appointed by that client.

Register protection principles

The information is stored on computers. The access to the information is restricted with passwords and physical access to the computers is restricted by the server hosting company.